กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา  แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ค่ายสะเต็มเวียงป่าเป้า เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นค่ายสะเต็มศึกษาผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักสูตรการเรียนรู้ในปัจจุบัน
จะเป็นการเปิดโลกกว้างให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะในห้องเรียน นักเรียนจะได้เรียนรู้จริงจากผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งความรู้ในสถานที่ต่างๆ
ได้สัมผัส ทดลอง พัฒนาและออกแบบที่สอดคล้องกับการเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ นอกเหนือจากกิจกรรมของค่ายสะเต็มศึกษา เวียงป่าเป้าแคมป์
ได้เน้นการใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสร้างแรงบันดาลใจ ดังนั้นการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผนวกกับการใช้ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในการเรียนรู้

จะเป็นการพัฒนารูปแบบของการศึกษาที่จะได้ประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความสนุกสนานควบคู่กันไป
โดยเน้นฐานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ
นักเรียนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสะเต็มในชีวิตประจำวัน กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษากระบวนการเรียนรู้จากแนวคิดของ
 ดร.ทักษิณ อาชวาคม อดีตผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ปี พ.ศ.2545-2559 และเป็นผู้บริหารจัดการหลักสูตรค่ายสะเต็มศึกษาเขตภาคเหนือ
ค่ายสะเต็มเวียงป่าเป้า ขอเชิญน้องๆนักเรียนมาร่วมสนุกกับฐานกิจกรรมหลากหลายแบบที่สามารถเลือกได้   
หลักสูตร 3 วัน 2 คืน และหลักสูตร 2 วัน 1 คืน 

 

ตัวอย่างกิจกรรม

ศึกษาองค์ความรู้ท้องถิ่นผนวกกับการใช้ธรรมชาติเป็นการเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ศึกษาพลังงานทดแทน  เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ตัวอย่างฐานกิจกรรมสะเต็ม   
เดินสำรวจศึกษาธรรมชาติ  มหัศจรรย์ลวดลายใบไม้  ความลับบนยอดไม้  ใต้ร่มเงาของพฤกษา  เรียนรู้จากดวงดาวและแมลงกลางคืน  ปิ่งย่างข้าวจี่  ข้าวเกรียบว่าว  สร้างสีสันบนลายผ้า  วิศวกรน้อยกับจรวดขวดน้ำ  ฯลฯ

 

 

 

เหมาะสำหรับ    นักเรียนระดับประถม - มัธยมศึกษาและผู้ปกครองที่ต้องการร่วมกิจกรรมกับบุตรหลาน

หลักสูตร : 3 วัน 2 คืน คนละ 2,000 บาท
                2 วัน 1 คืน คนละ 1,200 บาท     

(ราคานี้รวมอาหารหลัก อาหารว่าง เเละค่ากิจกรรม ห้องพักปรับอากาศ)  

 

ศูนย์การเรียนรู้เเละค่ายสะเต็มศึกษาในเครือ

    

 

#STEM #stem education #ค่ายวิทย์ #ค่ายสะเต็มแคมป์ #ค่ายสะเต็ม #ค่ายสะเต็มภาคเหนือ #STEM ภาคเหนือ #ค่ายวิทย์ศาสตร์ 

Visitors: 12,765